Des dels seus orígens, IMPULSO va incorporar la tecnologia hidroelèctrica a la seva cartera, centrada en l’àmbit de la minihidràulica. El nostre equip tècnic ha participat en el desenvolupament de projectes a tres continents.

Les minicentrals hidroelèctriques són una de les primeres tecnologies considerades com a generadores d’energies renovables.

Les centrals utilitzen només una part de l’aigua del riu, que es desvia per mitjà d’una presa, i a través de canals o conduccions es transporta fins la central. Allà l’aigua és turbinada, de forma que es transforma d’energia potencial i cinètica, a energia elèctrica i es retorna després a la llera del riu.

IMPULSO du a terme obres de prospecció, disseny, desenvolupament, construcció i operació i manteniment de centrals, per a inversió pròpia i per a tercers.

Actualment, a través d’IMPULSO CAPITAL, IMPULSO participa en la societat propietària de tres centrals hidroelèctriques, denominades CH Melo, CH Santa Isabel i CH Caliboro, a la regió del Bío-Bío, a Xile.

Els tres projectes en operació sumen una potència instal·lada de 5,5.-MW per a una producció anual de 41.-GWh. La inversió (CAPEX) en els projectes ha sigut de prop de 30.-MUSD (50% finançament bancari) i un potencial de desenvolupament de 4GWh.

A més, la societat té en desenvolupament cinc projectes minihidroelèctrics més a Xile, per un total de 13,51 MW de potència i una producció estimada de 67 GWh/any.

Energies renovables

Les energies renovables són inversions amb rendiments a curt termini que permeten avançar cap a un nou model energètic, basat en l’ús prioritari de recursos nets.

La seva aplicació té una repercussió creixent en la competitivitat i, a més, apropa els països als compromisos climàtics internacionals.

La Unió Europea, el juny de 2019 va fixar els seus propis Objectius d’Energia Renovable 2030, establint un objectiu del 32% de penetració, aplicable a tots els països de l’Eurozona. Igualment, des dels organismes europeus s’ha establert el dret de la ciutadania, les autoritats locals, les petites i mitjanes empreses i les cooperatives, a produir, consumir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable, sense estar subjectes a taxes, la qual cosa aporta confiança i seguretat a tots els usuaris.

20 anys desenvolupant projectes amb energies renovables

Historia
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.