Des dels seus orígens, IMPULSO va incorporar la tecnologia hidroelèctrica a la seva cartera, centrada en l’àmbit de la minihidràulica. El nostre equip tècnic ha participat en el desenvolupament de projectes a tres continents.

Les minicentrals hidroelèctriques són una de les primeres tecnologies considerades com a generadores d’energies renovables.

Les centrals utilitzen només una part de l’aigua del riu, que es desvia per mitjà d’una presa, i a través de canals o conduccions es transporta fins la central. Allà l’aigua és turbinada, de forma que es transforma d’energia potencial i cinètica, a energia elèctrica i es retorna després a la llera del riu.

IMPULSO du a terme obres de prospecció, disseny, desenvolupament, construcció i operació i manteniment de centrals, per a inversió pròpia i per a tercers.

Actualment, a través d’IMPULSO CAPITAL, IMPULSO participa en la societat propietària de tres centrals hidroelèctriques, denominades CH Melo, CH Santa Isabel i CH Caliboro, a la regió del Bío-Bío, a Xile.

Els tres projectes en operació sumen una potència instal·lada de 5,5.-MW per a una producció anual de 41.-GWh. La inversió (CAPEX) en els projectes ha sigut de prop de 30.-MUSD (50% finançament bancari) i un potencial de desenvolupament de 4GWh.

A més, la societat té en desenvolupament cinc projectes minihidroelèctrics més a Xile, per un total de 13,51 MW de potència i una producció estimada de 67 GWh/any.

Energies renovables

Les energies renovables són inversions amb rendiments a curt termini que permeten avançar cap a un nou model energètic, basat en l’ús prioritari de recursos nets.

La seva aplicació té una repercussió creixent en la competitivitat i, a més, apropa els països als compromisos climàtics internacionals.

La Unió Europea, el juny de 2019 va fixar els seus propis Objectius d’Energia Renovable 2030, establint un objectiu del 32% de penetració, aplicable a tots els països de l’Eurozona. Igualment, des dels organismes europeus s’ha establert el dret de la ciutadania, les autoritats locals, les petites i mitjanes empreses i les cooperatives, a produir, consumir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable, sense estar subjectes a taxes, la qual cosa aporta confiança i seguretat a tots els usuaris.

20 anys desenvolupant projectes amb energies renovables

Historia

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.