Avís legal

IMPULSO SAGE, S.L. compleix amb els requisits establerts a la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. Amb aquest objectiu, ha creat el següent Avís Legal:

Dades de contacte

Adreça: Ronda President Irla, 28 08302 Mataró, Catalunya, Espanya
Tel.: +34 93 548 24 26
E-mail: info@lenteimpulso.com

Condicions generals d’ús

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

IMPULSO SAGE, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o de posar en coneixement dels Usuaris les obligacions esmentades, amb el benentès que en té prou amb la publicació en el seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per IMPULSO SAGE, S.L. en el moment mateix d’accés al web per part de l’usuari.

El lloc web es pot visitar lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

IMPULSO SAGE, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

IMPULSO SAGE, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers de l’usuari del lloc Web. Tampoc respon dels danys i perjudicis que els esmentats elements poguessin provocar a l’usuari o a tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa, el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment i sense previ avís.

IMPULSO SAGE, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir-ne l’accés, ja sigui de manera temporal o definitiva, sense notificació prèvia.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, software, codis font, fragments d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que en formen o n’hagin format part en algun moment, estan protegits per llei i pertanyen a IMPULSO SAGE, S.L.
En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni l’autorització de cap mena, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents als mateixos.

Enllaços

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, la informació o els serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

La present web es regeix per la legislació espanyola.

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.