Política de privacitat

Les dades personals recollides o generades quan es comuniqui amb IMPULSO SAGE, S.L., inclosos els correus electrònics, seran tractats per IMPULSO SAGE, S.L. en base a la relació professional existent, i a fi efecte de gestionar aquesta relació professional, complir amb les obligacions legals corresponents i, si s’escau, informar-lo de l’actualitat jurídica si obtenim el seu consentiment o si tenim un interès legítim per la relació generada amb vostè. Les seves dades seran conservades mentre segueixi en vigor la relació de contacte professional i, posteriorment, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals o mentre vostè no s’oposi a l’enviament d’informació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, quan corresponguin, a info@lenteimpulso.com. Igualment, podrà formular reclamacions davant l’autoritat competent. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap tercer, llevat de: a) les empreses del Grup; (b) que en tinguem obligació legal, o (c) que li ho indiquem expressament i puguin tenir-hi accés prestadors de serveis de sistemes, eines de tecnologia o altres assessors amb els quals, atenent a la seva sol·licitud, ens haguem de posar en contacte.

 

IMPULSO SAGE, S.L. protegeix les dades personals segons allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, a fi efecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a les qui pertanyen les dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió a l’adreça info@lenteimpulso.com, o fins quan ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

IMPULSO SAGE, S.L. està legitimada per tractar les seves dades perquè són necessàries per prestar el servei sol·licitat o per mitjà del consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte del web.

Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, us heu d’adreçar per escrit a info@lenteimpulso.com

Els usuaris, per mitjà de la selecció de les caselles corresponents i l’anotació de dades als camps assenyalats amb un asterisc (*) al formulari de contacte, o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, romanent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

IMPULSO SAGE, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi alguna mena de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través de web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

IMPULSO SAGE, S.L. està complint amb totes les disposicions de les normatives pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, fidel i transparent en relació amb l’interessat, i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins pels que són tractats.

IMPULSO SAGE, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR a fi efecte de protegir els drets i llibertats dels usuaris, i els ha comunicat la informació adequada per què puguin exercir-los.

Adreça: Ronda President Irla, 28 08302 Mataró, Catalunya, Espanya
Tel.: +34 93 548 24 26
E-mail: info@lenteimpulso.com

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.