Sobre el projecte

La central és de tipus fluent o de passada i estarà dimensionada per a un cabal de 13,5 m³/s, amb una potència instal·lada de 1.3 MW i un factor de planta del 95%. Compta amb una obra de derivació al propi canal matriu, la qual disposa dels òrgans de control necessaris per permetre la garantia dels cabals de rec en tot moment i del perfecte repartiment de cabals entre el canal matriu i el riu Caliboro. D’aquesta obra en surt una canonada forçada DN 2600 de 501 m de longitud.

Característiques

Potència

1,30 MW

Generació anual

11,50 GWh/any

Factor de planta

95 %

N. de Turbines (Kaplan Vertical)

1

Cabal Màxim Concessional

-

Cabal de disseny

13,50 m3/s

Altura Bruta

11,25 m

Altura Neta de Generació

10,50 m

Longitud Aducció

135 m

Longitud Canonada Forçada

501 l

Reducció C02

-

Superfície Bosc Equivalent

-

Camins d'accés

-

Localització

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.