Sobre el projecte

El projecte de la “Central Hidroeléctrica de Melo” té per finalitat l’aprofitament de les aigües derivades des del canal matriu de l’Associació cap a l’Estero Caliboro. La central és de tipus fluent i està dimensionada per un cabal de 13,5 m³/s, amb una potència instal·lada de 2.8 MW. Compta amb una obra de derivació de baixa altura i una obra de captació convencional que alimenten un canal de secció trapezial i 3.170 m de longitud, el qual connecta amb una cambra de càrrega. L’aigua és transportada fins a la cambra de màquines a través d’una canonada forçada de DN2400 i 850 m de longitud.

Característiques

Potència

2,,80 MW

Generació anual

24,50 GWh/any

Factor de planta

88 %

N. de Turbines (Kaplan Vertical)

1

Cabal Màxim Concessional

-

Cabal de disseny

13,50 m3/s

Altura Bruta

25,45 m

Altura Neta de Generació

23,20 m

Longitud Aducció

3.170,00 m

Longitud Canonada Forçada

850,00 l

Reducció C02

-

Superfície Bosc Equivalent

-

Camins d'accés

-

Localització

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.