Expertesa en el desenvolupament i la gestió de l’energia i l’aigua del futur

IMPULSO Impulso és una societat holding de perfil industrial i origen familiar, de capital espanyol, orientada al desenvolupament i la inversió en els sectors de l’energia i l’aigua, amb presència a tres continents i gairebé cent anys d’història.

20 anys en el sector renovables
45 anys en el sector energètic
90 anys en el sector de logística i gestió d’infraestructures

La nostra activitat se centra principalment en:

Promoció, desenvolupament i gestió de centrals de producció d’energia renovable.

Promoció, desenvolupament i gestió d’instal·lacions i infraestructures del cicle integral de l’aigua.

Promoció i operació de subministraments de serveis bàsics (energia, aigua i sanejament).

A través de:

Capital propi.

Participació i desenvolupament d’inversions en col·laboració público-privada.


Gestió concessional d’actius de tercers.

Entre els projectes en operació, destaquen els ubicats a Xile i a la República de Cabo Verde.

Xile

Xile

A Xile el grup ha promogut, desenvolupat i construït parcs solars, entre ells el parc més austral de l'món i participa en tres centrals hidroelèctriques.

República de Cabo Verde

República de Cabo Verde

A Cabo Verde, la societat té i opera la principal utility privada del país en els sectors de l’aigua i l’energia, amb implantació a la principal illa i pol turístic del país, i amb dues cooperacions públicoprivades, una amb el govern i l’altra amb les administracions locals. És beneficiària, a més, de cooperació de la UE.

Projectes en desenvolupament i inversió

Projectes en desenvolupament i inversió

A part dels projectes en operació, actualment IMPULS té diversos projectes en desenvolupament i inversió.

La cartera de projectes en inversió es concentra a hores d'ara a Llatinoamèrica, amb especial presència a Xile i Argentina, on actualment la societat desenvolupa més de 200 MW en projectes d'Energies Renovables No Convencionals (ERNC).

Unió Europea

Unió Europea

A la Unió Europea estem alineats amb els objectius establerts amb les energies renovables per 2030. Són diversos els projectes oberts especialment destinats a dotar de major competitivitat a les empreses que estan en aquest procés de transformació energètica.

L’ADN d’IMPULSO

01

Projectes de serveis bàsics de valor afegit, sostenibles i equilibrats.

02

Creixement orgànic dels projectes d’inversió.

03

Optimització i eficiència en els processos per mitjà de la combinació de tecnologia madura i contrastada i l’aplicació primerenca de tecnologies en desenvolupament.

04

Contribució al desenvolupament econòmic descentralitzat (local/global) i a la transformació social.

05

Implicació amb els agents locals, promovent la col·laboració amb entitats públiques i privades, i establint una implicació a llarg termini que es fa essencial per al bon èxit dels projectes.

06

Incorporació de personal local en càrrecs tant operatius com directius, contribuint a la seva formació i integració a l’organització.

07

Estil de gestió eficaç i integrador. Àmplia capacitat d’establir aliances clau amb actors de cada país i sector.

Experiència

Les entitats que formen part del grup tenen una llarga trajectòria empresarial en el sector industrial:

  • Energies renovables (Solar, hidroelèctrica i eòlica)
  • Gestió de l‘aigua
  • Infraestructures del sector marítim
  • Logística
  • Carburants
  • Construcció d’obra pública i infraestructures de generació i distribució d’energia, i tractament d’aigua.

Know-How

El personal que forma part del grup té una llarga experiència i una alta motivació amb els projectes empresarials.

L’equip tècnic ha desenvolupat múltiples projectes a nivell nacional i internacional.

També ha participat i gestionat multitud de models de negoci al voltant de les energies renovables.

Proximitat

L’equip tècnic i directiu té una elevada implicació en cadascun dels projectes en els quals participa, i fomenta sempre la feina en equip.

S’adapta a les necessitats específiques de cada projecte i ofereix una col·laboració òptima amb cadascun dels partners implicats.

Col·labora amb industrials locals, tot adaptant-se a la idiosincràsia del territori.

Equip

El Grup

Unió Europea Cabo Verde Chile
Holding Investors
Aigua
Energia
Industrial

Amb el suport de:

Acció
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.