Expertesa en el desenvolupament i la gestió de l’energia i l’aigua del futur

IMPULSO Impulso és una societat holding de perfil industrial i origen familiar, de capital espanyol, orientada al desenvolupament i la inversió en els sectors de l’energia i l’aigua, amb presència a tres continents i gairebé cent anys d’història.

20 anys en el sector renovables
45 anys en el sector energètic
90 anys en el sector de logística i gestió d’infraestructures

La nostra activitat se centra principalment en:

Promoció, desenvolupament i gestió de centrals de producció d’energia renovable.

Promoció, desenvolupament i gestió d’instal·lacions i infraestructures del cicle integral de l’aigua.

Promoció i operació de subministraments de serveis bàsics (energia, aigua i sanejament).

A través de:

Capital propi.

Participació i desenvolupament d’inversions en col·laboració público-privada.


Gestió concessional d’actius de tercers.

Entre els projectes en operació, destaquen els ubicats a Xile i a la República de Cabo Verde.

Xile

Xile

A Xile el grup ha promogut, desenvolupat i construït parcs solars, entre ells el parc més austral de l'món i participa en tres centrals hidroelèctriques.

República de Cabo Verde

República de Cabo Verde

A Cabo Verde, la societat té i opera la principal utility privada del país en els sectors de l’aigua i l’energia, amb implantació a la principal illa i pol turístic del país, i amb dues cooperacions públicoprivades, una amb el govern i l’altra amb les administracions locals. És beneficiària, a més, de cooperació de la UE.

Projectes en desenvolupament i inversió

Projectes en desenvolupament i inversió

A part dels projectes en operació, actualment IMPULS té diversos projectes en desenvolupament i inversió.

La cartera de projectes en inversió es concentra a hores d'ara a Llatinoamèrica, amb especial presència a Xile i Argentina, on actualment la societat desenvolupa més de 200 MW en projectes d'Energies Renovables No Convencionals (ERNC).

Unió Europea

Unió Europea

A la Unió Europea estem alineats amb els objectius establerts amb les energies renovables per 2030. Són diversos els projectes oberts especialment destinats a dotar de major competitivitat a les empreses que estan en aquest procés de transformació energètica.

L’ADN d’IMPULSO

01

Projectes de serveis bàsics de valor afegit, sostenibles i equilibrats.

02

Creixement orgànic dels projectes d’inversió.

03

Optimització i eficiència en els processos per mitjà de la combinació de tecnologia madura i contrastada i l’aplicació primerenca de tecnologies en desenvolupament.

04

Contribució al desenvolupament econòmic descentralitzat (local/global) i a la transformació social.

05

Implicació amb els agents locals, promovent la col·laboració amb entitats públiques i privades, i establint una implicació a llarg termini que es fa essencial per al bon èxit dels projectes.

06

Incorporació de personal local en càrrecs tant operatius com directius, contribuint a la seva formació i integració a l’organització.

07

Estil de gestió eficaç i integrador. Àmplia capacitat d’establir aliances clau amb actors de cada país i sector.

Experiència

Les entitats que formen part del grup tenen una llarga trajectòria empresarial en el sector industrial:

  • Energies renovables (Solar, hidroelèctrica i eòlica)
  • Gestió de l‘aigua
  • Infraestructures del sector marítim
  • Logística
  • Carburants
  • Construcció d’obra pública i infraestructures de generació i distribució d’energia, i tractament d’aigua.

Know-How

El personal que forma part del grup té una llarga experiència i una alta motivació amb els projectes empresarials.

L’equip tècnic ha desenvolupat múltiples projectes a nivell nacional i internacional.

També ha participat i gestionat multitud de models de negoci al voltant de les energies renovables.

Proximitat

L’equip tècnic i directiu té una elevada implicació en cadascun dels projectes en els quals participa, i fomenta sempre la feina en equip.

S’adapta a les necessitats específiques de cada projecte i ofereix una col·laboració òptima amb cadascun dels partners implicats.

Col·labora amb industrials locals, tot adaptant-se a la idiosincràsia del territori.

Equip

El Grup

Unió Europea Cabo Verde Chile
Holding Investors
Aigua
Energia
Industrial
Unión Europea

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Impulso SAGE ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació. Gràcies a aquest fons, ha pogut incorporar la innovació en els seus processos, estratègies i assessorament per a un pla de màrqueting digital, i promocionar-se a nivell internacional pel desenvolupament de projectes d’energia i gestió de l’aigua. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2021. Per dur-la a terme, ha comptat també amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.

ICEX NEXT

LENTE INGENIEROS, en el marc del programa ICEX Next, ha comptat amb el suport d’ICEX i amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.